Vi sjunger en sång med tysk eftersläpning! God jul!

Vi sjunger en sång med eftersläpning! God jul!


Sjuk kulturstämning.

Vredgad kulturstämning med angripna luftrör.


Kollegial och exalterad kulturstämning.

Kollegial och exalterad kulturstämning med grilltång i hand. Låt skådespelet ta sin början. Amen.


RSS 2.0